Projekt Ministerialny 2017

W związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 ruszamy z kolejnym programem w którym Instytucja wychodzi do ludzi. W którym Biblioteka wchodzi w symbiozę z kulturą i  sztuką tworząc różnego rodzaju interakcje.

 

Projekt "Promocja Biblioteki i czytelnictwa w Pszczynie 2016" składał się będzie z kilku części składowych. Poniżej prezentujemy terminy oraz specyfikę przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu:
 

Warsztaty fotograficzne "Pszczyna dziś a dawniej".

Warsztaty składać będą się z dwóch części. Pierwszą stanowić będzie kurs podstawowej obsługi aparatu cyfrowego oraz obróbki zdję ć. Na drugą część uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa wiekowa obejmie dzieci do lat 14. Podczas tej części dzieci będą uczestniczyć w warsztatach plenerowych. Tematem ich fotografii będą bohaterowie książkowi uchwyceni w scenerii plenerowej. Ważnym elementem tej części będzie wyobraźnia. Druga grupa wiekowa obejmować będzie młodzież oraz osoby dorosłe. Tematem warsztatów będzie retrospekcja fotograficzna "
Pszczyna dziś a dawniej". Na podstawie literatury, monografii oraz opisów literackich uczestnicy zadania spróbują sfotografować kontrasty w architekturze Pszczyny i porównać z ich opisem książkowym.

Konkurs pięknego czytania.
Najważniejszymi celami konkursu są: promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą, rozwijanie umiejętności odbioru literatury pięknej oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania. Konkurs odbywał się będzie w 3 kategoriach: szkół podstawowych,
gimnazjum, dorosłych.

Dzień "Młodego Naukowca" z Reksiem.
Działania w obrębie Dnia "Młodego Naukowca" z Reksiem" stanowić będą cykl pokazów fizyko chemicznych dla zaproszonych najmłodszych czytelników. Zmiany barw kolorów, dymy, pary i chemiczne czary, suchy lód czy doświadczenia z ciekłym azotem to tylko nieliczne z doświadczeń, które pobudzają wyobraźnię dzieci. Podczas pokazu będziemy zachęc ać dzieci do czytania literatury popularnonaukowej, szczególnie książek historycznych i geograficzno podróżniczych. Asystentem naukowców prowadzących warsztaty będzie bajkowa maskotka psa "Reksia".

Wydanie tomiku poezji laureatów konkursów "Świat poezją malowany".
Wydanie tomiku poezji laureatów konkursów organizowanych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie "Świat Poezją Malowany" połączone będzie z wieczorem poetyckim prezentującym wydawnictwo. Spotkania poetyckie będzie miało na celu ukazanie piękna słowa pisanego, oraz jego interpretację przez samych autorów.

Wykład z okazji 650 lecia powstania pierwszego polskiego exlibrisu.
Wykład poruszy tematykę znakowania książek. Wykład wzbogaci prezentacja multimedialna i wystawa exlibrisów. Wykład wraz z warsztatami odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 8 września 2016 roku.

Narodowe czytanie.
W dniu wyznaczonym przez Prezydenta RP zapraszamy do wspólnego czytania dzieła literackiego władze miasta, władze powiatu, mieszkańców ziemi pszczyńskiej, wolontariuszy i przyjaciół Biblioteki. Wolontariusze fundacji przebrani będą za postacie literackie, będą zachęc ać mieszkańców miasta do wzięcia udziału w projekcie oraz będą informować o Gali Finałowej. Narodowe Czytanie planujemy zorganizować plenerowo na pszczyńskiej starówce a w razie niesprzyjającej pogody w lokalu Biblioteki,który również mieści się na pszczyńskiej starówce.

Święto Biblioteki.
Święto Biblioteki będzie stanowiło podsumowanie wszystkich zrealizowanych działań, a jednocześniepodczas uroczystej Gali uczcimy 70. lecie działalności Miejsko-PowiatowejBiblioteki Publicznej w Pszczynie. W związku z powyższym Gala przyjmie wyjątkowo uroczysty charakter.
Zorganizowana zostanie w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury. Zaproszeni zostaną zarówno oficjalni goście: władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji z którymi
Biblioteka współpracuje oraz osoby nieformalne, związane z instytucją: czytelnicy, uczestnicy konkursów i imprez, wolontariusze, sympatycy, mieszkańcy miasta i powiatu.

Na Galę złożą się:
a. Podsumowanie wszystkich działań objętych zadaniem.
b. Wystąpienia oficjalne.
c. Wręczenia nagród uczestnikom konkursów.
d. Podziękowania dla najaktywniejszych wolontariuszy, współpracowników, czytelników.
e. Podziękowania i nagrody dla pracowników Biblioteki zaangażowanych w projekt.
f. Historia Biblioteki w formie prezentacji multimedialnej – przygotowana przez Bibliotekę.
g. Oprawa artystyczna części oficjalnej: wystąpienia zaproszonych przez Bibliotekę artystów.
h. Część artystyczna – koncert.
i. Poczęstunek – zorganizowany przez Bibliotekę.
Aby zrealizować zadanie niezbędny będzie zakup: pakietu nagród rzeczowych, pakietu podziękowań w
postaci upominków rzeczowych, usługi artystycznej (koncert). Dla stworzenia uroczystej, godnej
przestrzeni zakupimy akcesoria do dekoracji sali: kwiaty i inne materiały. Wykonamy dyplomy
i podziękowania.

„Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
Współpracujemy z: